MENU (2)

Kanye West - Praise God - Prijevod i tekst (Pjesma)

[Intro: Travis Scott & Donda West]
That she wrote, "Speech to the Young: Speech to the Progress-Toward"
Say to them, say to the down-keepers, the sun-slappers
The self-soilers, the harmony-hushers


Kanye West - Praise God (Pjesma)

[Intro: Travis Scott & Donda West]
That she wrote, "Speech to the Young: Speech to the Progress-Toward"
Say to them, say to the down-keepers, the sun-slappers
The self-soilers, the harmony-hushers
Even if you are not ready for the day, it cannot always be night
Serve, flex, I do work (Work)
Six, I'm like Mike
He's out of sight, woo
You done got me piped
Two-man like Ike
Six out the spot (Uh, uh)
Into the night


[Verse 1: Travis Scott & Kanye West]
Yeah, I'm shakin' the drop (Drop)
I'm still up on top (Aight)
I been had the bop
The devil my opp, can't pay me to stop (It's lit)
My God at the top (La Flame)

[Chorus: Kanye West & Donda West]
We gon' praise our way out the grave, dawg
Livin', speakin', praise God
Walkin' out the graveyard back to life
I serve, follow your word, see with new sight, into the night (Hey)

[Verse 2: Travis Scott & Kanye West]


Yeah, this life I'm livin' (I'm livin')
All the advice been tipped in (That thang)
Gave me that grip, no slippin' (That grip)
Out of my mind, went trippin' (My mind)
Tell me take two when I'm on one (I'm on)
That lookout like no one
Kept it real tight like your son (Your son)
Yeah (La Flame)

[Chorus: Kanye West & Donda West]
We gon' praise our way out the grave, dawg
Livin', speakin', praise God
Walkin' out the graveyard back to life
I serve, follow your word, see with new sight, into the night[Verse 3: Baby Keem]
Still on side, huh, still outside
****, attention, still outside, huh, still outside
Tame Imp—, Tame Impala, ****
Tame Impala, stay outside, huh
And I'm still outside, I'm still outside, still outside, huh
Let's get right, huh, let's get right, uh, let's get right, uh, huh
Let's get right, let's get (Ayy, ayy, ayy), let's get right
Let's get (Ayy, ayy, ayy), let's get—
Look at new scenes, I opened my life, I'm subject to memes
I signed a few ****, I polished their dreams
An angel on earth, come under my wing
Stop runnin' your publishers, ****


They publish the headlines and say the wrong things
Y'all treat your Lord and Savior like renters' insurance, you know what I mean?
Bada the bada the boom, I bada the boom, I bada the bing
I need a new girl, my old one was mean
I had to let go, forgave all them evils that came to my shows
I channeled them bad **** all in abode
I channeled your trust, I channeled the turbulence, came with the life
I gathered my sinners and asked if I'm right, let's get
I just get right, ****, huh
Let's get right, let's get right, let's get right, shh, shh
Ain't on sight, it's on sight
I don't know you, you, you, you, it's on sight
I don't know you, you, you, you (Ayy, ayy), let's get right
Ayy, all of my **** on Channel 5


I don't channel ten 'til it go time
Used to throw up my uncle's spaghetti
Been told to tote since before I was ready
Back when my mama told me that I was challenged
A single Black woman, you know that she petty
I turned a heavy heart to two million dollars
I put that in totals, reverse outta debty
I gotta, I gotta put on a rager one time
I swung the powder, went major one time
I know some white people servin' no time
I gotta do it for me, do it for, pray for me
Do it for all the ones dyin'
I wanna do it for all the ones cryin'
I wanna, uh, uh, uh, let's get right, huhKanye West - Praise God - Prijevod i tekst (Pjesma)


[Intro: Travis Scott & Donda West]
Da je napisala: "Govor mladima: govor u napretku - prema" prema "
Reci im, recimo spuštene, sunčane
Samozapostornici, Harmony-Hushers
Čak i ako niste spremni za taj dan, ne može uvijek biti noć
Poslužite, flex, radim (rad)
Šest, kao mike
On je izvan vidokruga
Učinio si me
Dva čovjeka poput ike
Šest na mjestu (uh, uh)
U noć


[Stih 1: Travis Scott & Kanye West]
Da, ja sam shakin pad (pad)
Još uvijek sam na vrhu (Aight)
Imao sam bop
Vrag moj opp, ne mogu mi platiti da se zaustavim (zapaljeno je)
Moj Bože na vrhu (la plamen)

[Chorus: Kanye West & Donda West]
Gon 'hvalite naš izlaz u grob, Dawg
Živjeti, govoriti, slaviti Boga
Hodati s grobljem natrag u život
Služim, slijedite svoju riječ, vidite s novim vidom, u noć (hej)

[Stih 2: Travis Scott & Kanye West]


Da, ovaj život živim (ja živim)
Sav savjet bio je nagnut u (taj Thang)
Dao mi je taj zahvat, bez klizanja (koji stisak)
Iz mog uma, otišao je trippin (moj um)
Reci mi da uzmem dva kad sam na jednom (ja sam na)
Koji gledaju kao nitko
Čuvao je stvarno čvrsto kao vaš sin (vaš sin)
Yeah (la plamen)

[Chorus: Kanye West & Donda West]
Gon 'hvalite naš izlaz u grob, Dawg
Živjeti, govoriti, slaviti Boga
Hodati s grobljem natrag u život
Služim, slijedim tvoju riječ, vidim s novim vidom, u noć[Stih 3: beba Keema]
Još uvijek na strani, ha, još uvijek vani
****, pažnja, još uvijek vani, ha, još uvijek vani
Pitome imp-, pitome impala, ****
Pitam impala, ostani vani, ha
I još uvijek sam vani, još uvijek sam vani, još vani, ha
Hajde da se dobro, ha hajde da se dobro, uh, idemo dobro, uh, ha
Hajde da se dobro, hajde da se (Ayy, Ayy, Ayy), idemo
Hajdemo (Ayy, Ayy, Ayy), hajdemo
Pogledajte nove scene, otvorio sam svoj život, podložan sam meme
Potpisao sam nekoliko ****, polirao sam svoje snove
Anđeo na zemlji, dođi pod moje krilo
Prestanite trčati svoje izdavače, ****


Objavljuju naslove i kažu pogrešne stvari
Vi liječite svog Gospodina i Spasitelja kao što je osiguranje iznajmljivača, znate na što mislim?
Bada Bada Boom, ja Bada Boom, ja Bada Bing
Trebam novu djevojku, moj stari je bio zloban
Morao sam pustiti, oprostio sve za zlo koje su došle na moje emisije
Kađem ih loše **** sve u prebivalištu
Kađem vaše povjerenje, kanalizirao sam turbulenciju, došao sa životom
Okupio sam svoje grešnike i pitao jesam li u pravu, damojmo
Upravo ću se dobro, ****, ha
Hajde da se dobro, hajde da se dobro, idemo dobro, shh, shh
Nije na vidiku, na vidiku je
Ne znam te, ti, ti, ti, na vidiku
Ne znam te, ti, ti, ti (Ayy, Ayy), idemo dobro
Ayy, sve moje **** na kanalu 5


Ne kanaliziram deset 'dok to ne ide vrijeme
Koristi se za povratak mojih ujakavih špageta
Rečeno je tote od prije nego što sam bio spreman
Natrag kad mi je moja mama rekla da sam izazvana
Jedna crna žena, znaš da je ona sitna
Okrenuo sam teško srce na dva milijuna dolara
Stavio sam to u ukupne vrijednosti, obrnuto outta debyty
Moram, jednom sam morao staviti ranger
Okrenuo sam prah, otišao veliki jednom
Znam da neki bijeli ljudi serviraju 'nema vremena
Moram to učiniti za mene, učini to, molim se za mene
Učinite to za sve one dyin '
Želim to učiniti za sve one koje plaču
Želim, uh, uh, hajde da se dobro, ha